Kancelaria prawna Kieszkowska Rutkowska Kolasiński została założona przez uznanych ekspertów w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego - adwokat Paulinę Kieszkowską-Knapik, adwokat Ewę Rutkowską oraz w zakresie prawa konkurencji - radcę prawnego Marcina Kolasińskiego. Kancelarię współtworzy doświadczony zespół pracujący od dawna z jej założycielami.

Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych
(m.in. Baker & McKenzie, Hogan Lovells, CMS Cameron McKenna).

Jesteśmy regularnie rekomendowani jako wiodąca kancelaria i prawnicy w dziedzinach prawa farmaceutycznego i prawa konkurencji przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze, takie jak: Chambers Europe, Legal 500 czy ranking dziennika Rzeczpospolita. W prestiżowym rankingu Chambers Europe nasza kancelaria wyróżniana jest od 2014 roku za najlepszą praktykę prawa farmaceutycznego (Life Sciences) w Polsce.

Doradzamy krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom. Pracujemy dla nich od lat i rozumiemy ich potrzeby. Dbamy o to, aby nasza pomoc zapewniała klientom nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale także praktycznie wspierała ich działalność gospodarczą.

Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymogami regulacyjnymi i zasadami prawa konkurencji. Doradzamy im w relacjach z organami państwa, innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami, w tym w sprawach z zakresu odpowiedzialności za produkt.

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców z różnych branż, przy czym szczególną ekspertyzę posiadamy w doradztwie dla branż farmaceutycznej i medycznej. To doświadczenie wykorzystujemy w pracy dla klientów także z innych sektorów gospodarki. Wspieramy prawnie również organizacje pracodawców i izby gospodarcze.

Doradzamy w oparciu o prawo polskie i prawo europejskie. Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi, jeśli zachodzi potrzeba wsparcia prawników z innych jurysdykcji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Angażujemy się także w pomoc prawną pro bono.

Doradztwo Regulacyjne

 • Sektor farmaceutyczny i ochrony zdrowia
  • Leki

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Badania kliniczne i badania obserwacyjne
   • Rejestracja leków i zmiany porejestracyjne
   • Wytwarzanie i import leków
   • Obrót hurtowy lekami
   • Działalność aptek i obrót detaliczny lekami
   • Pharmacovigilance
   • Reklama leków
   • Compliance
   • Regulacje dotyczące leków weterynaryjnych
   • Postępowania przed GIF, URPL, MZ i sprawy przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa farmaceutycznego
   • Działania przedsiębiorców w świetle branżowych kodeksów dobrych praktyk
   • Spory na gruncie kodeksów dobrych praktyk
   Polski
  • Wyroby medyczne

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Zgłoszenia i powiadomienia organów regulacyjnych
   • Badania kliniczne wyrobów medycznych
   • Wytwarzanie, import i dystrybucja wyrobów medycznych
   • Reklama wyrobów medycznych
   • Compliance
   • Incydenty medyczne
   • Postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi
   • Doradztwo na gruncie kodeksów dobrych praktyk
   Polski
  • Refundacja

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Market access
   • Refundacja leków, wyrobów medycznych i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego
   • Postępowania refundacyjne
   • Postępowania odwoławcze i sprawy przed sądami administracyjnymi w sprawach refundacji
   Polski
  • Ochrona zdrowia

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Spory świadczeniodawców i świadczeniobiorców z NFZ
   • Postępowania odwoławcze i sądowo-administracyjne z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów leczniczych
   • Eksperymenty medyczne i badania naukowe
   • Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz lekarzy
   • Kwestie prawne w zakresie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych powiązanych aktów prawnych
   Polski
  • Żywność i kosmetyki

   Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

   • Postępowania notyfikacyjne
   • Kwestie regulacyjne dotyczące żywności i kosmetyków
   • Reklama żywności i kosmetyków
   • Bezpieczeństwo żywności i kosmetyków
   • Postępowania przed GIS i innymi organami nadzoru
   • Spory z zakresu nieuczciwej konkurencji
   Polski
 • Inne sektory regulowane

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Rozwiązania sektorów wysoce regulowanych np. sektora telekomunikacyjnego, pocztowego, energetycznego czy kolejowego
  • Uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych na prowadzenie działalności
  • Wprowadzanie na rynek nowych produktów lub ustalanie warunków ich sprzedaży
  • Dostęp do sieci (third party access)
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Pozostałe doradztwo regulacyjne

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ograniczenia prawne prowadzenia działalności w sektorach innych niż wysoce regulowane
  • Produkty borderline i identyfikacja odpowiadających im regulacji sektorowych
  • Standaryzacja, certyfikacja i znakowanie produktów, w tym znak CE
  • Wymagania jakościowe i dozory techniczne
  • Inspekcje i organy nadzorujące rynki
  • Znakowanie produktów

Doradztwo Konkurencyjne

 • Ochrona konkurencji

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja niedozwolonych porozumień
  • Identyfikacja nadużywania pozycji dominującej
  • Zawiadomienia do organów antymonopolowych o naruszeniu prawa konkurencji
  • Zgłoszenia zamiarów koncentracji przedsiębiorców do organów antymonopolowych
  • Opracowywanie strategii dystrybucyjnych i marketingowych zgodnych z prawem konkurencji
  • Szkolenia na temat zachowania zgodności działań z prawem konkurencji
  • Audyty antymonopolowe
  • Próbne przeszukania (mock dawn raids)
  • Procedury na wypadek kontroli organów antymonopolowych i asystowanie klientom w razie takich kontroli
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja czynów nieuczciwej konkurencji
  • Negocjacje z uczestnikami rynku w sprawach popełnianych przez nich czynów nieuczciwej konkurencji
  • Audyty zgodności działań z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Opracowywanie bezpiecznych prawnie strategii handlowych
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Postępowania przetargowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Przygotowywanie postępowań przetargowych w ramach zamówień publicznych i prywatnych
  • Przygotowywanie ofert przetargowych i udział w postępowaniach przetargowych
  • Opracowywanie szczególnych strategii przetargowych (np. tworzenie konsorcjów)
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Pomoc publiczna

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Analiza możliwości zaistnienia pomocy publicznej w określonych sytuacjach
  • Identyfikacja dozwolonej i zakazanej pomocy publicznej
  • Postępowania dotyczące przyznawania pomocy publicznej
  • Postępowania dotyczące zwrotu nielegalnej pomocy publicznej

Prawo Konsumenckie

 • Klauzule abuzywne

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja postanowień umownych naruszających interesy konsumentów
  • Przygotowywanie wzorów umów, regulaminów sprzedażowych i promocyjnych używanych w obrocie z konsumentami
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży przez Internet i inne formy nowoczesnej komunikacji
  • Audyty zgodności działań pod kątem ryzyka stosowania klauzul abuzywnych
  • Rejestr klauzul niedozwolonych
  • Postępowania administracyjne i sądowe
 • Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja naruszeń zbiorowych interesów konsumentów (np. nieuczciwe praktyki rynkowe, czyny nieuczciwej konkurencji)
  • Audyty zgodności działań pod kątem ryzyka naruszania zbiorowych interesów konsumentów
  • Przygotowywanie zasad polityki informacyjnej w ramach relacji handlowych z konsumentami
  • Postępowania administracyjne i sądowe

   

Odpowiedzialność za produkt

 • Bezpieczeństwo produktu

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ogólne bezpieczeństwo produktu oraz wymogi szczególne dla danego rodzaju produktów
  • Środki zaradcze w przypadku produktów niebezpiecznych
  • Wycofanie produktów niebezpiecznych z rynku
  • Postępowania administracyjne w przedmiocie wycofania produktu z rynku
  • Zarządzanie ryzykiem z tytułu odpowiedzialności za produkt
 • Sytuacje kryzysowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Ocena ryzyk prawnych i wsparcie w budowaniu strategii
  • Koordynacja działań ekspertów i zespołu kryzysowego
  • Reprezentacja przed organami nadzoru i organami ścigania
  • Wsparcie prawne w relacjach z poszkodowanymi
  • Wsparcie prawne w relacjach z partnerami handlowymi
  • Współpraca ze specjalistami w zakresie działań PR
  • Współpraca z ubezpieczycielami
 • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Budowanie strategii wobec roszczeń odszkodowawczych
  • Koordynacja procesu rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych
  • Negocjacje ugodowe
  • Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach odszkodowawczych
  • Współpraca z prawnikami z innych jurysdykcji w przypadku sporów w różnych krajach
  • Współpraca ze specjalistami w zakresie działań PR oraz ubezpieczycielami

Pozostałe Doradztwo

 • Compliance

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Identyfikacja obszarów ryzyka prawnego
  • Tworzenie procedur compliance (na poziomie polskim oraz europejskim)
  • Weryfikacja procedur korporacji międzynarodowych w świetle prawa polskiego
  • Koordynacja lokalizacji procedur oraz doradztwa compliance w innych krajach
  • Szkolenia w zakresie compliance
  • Ocena zgodności działań z regułami compliance
  • Audyty compliance
  • Negocjowanie umów obejmujących klauzule compliance
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach organów odpowiedzialnych za obszary z zakresu compliance
  • Szkolenia i procedury wewnętrzne na wypadek kontroli organów (dawn raids)
 • Postępowania sądowe i arbitrażowe

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt
  • Spory z zakresu ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, w tym spory reklamowe
  • Spory z zakresu prawa konsumenckiego
  • Spory z zakresu importu równoległego leków
  • Inne spory w sprawach gospodarczych
  • Postępowania przed sądami arbitrażowymi (stałymi i ad hoc)
  • Postępowania sądowo-administracyjne (WSA i NSA)
  • Postępowania przed branżowymi sądami dyscyplinarnymi i Radą Etyki Reklamy
  • Indywidualne skargi do Trybunału Konstytucyjnego
 • Bieżące doradztwo dla przedsiębiorców

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa reklamy itp.
  • Konsultowanie zmian struktury funkcjonowania przedsiębiorców, np. doradztwo w trakcie procesów koncentracji, reorganizacji modeli dystrybucyjnych
  • Prowadzenie procesów due dilligence przedsiębiorców
 • Prawo europejskie

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Doradztwo w zakresie relacji prawa europejskiego i prawa polskiego
  • Odpowiedzialność państwa za nieprawidłową implementację prawa europejskiego
  • Wykorzystanie prawa europejskiego w relacjach handlowych z uczestnikami rynku
  • Postępowania przed Komisją Europejską i sądami europejskimi
 • Wsparcie prawne dla organizacji branżowych

  Doradzamy prawnie w następujących zakresach:

  • Bieżące doradztwo prawne
  • Szkolenia i audyty
  • Analiza zgodności projektów aktów prawnych z prawem europejskim
  • Analiza praktycznych skutków planowanych zmian w przepisach
  • Przygotowywanie projektów stanowisk w konsultacjach społecznych
  • Tworzenie i zmiany kodeksów dobrych praktyk

Wspólnicy

 • Paulina Kieszkowska-Knapik - Adwokat

  Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej.

  Paulina Kieszkowska-Knapik jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu  analizowania i poddawania debacie publicznej  regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa.

  Od wielu lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, The Legal 500) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Paulina przez dekadę związana była z kancelarią Baker & McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna. 

  Chambers Europe 2020: Life Sciences - STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

  „Wybitny członek zespołu - Paulina Kieszkowska-Knapik doradza firmom z branży ochorny zdrowia i farmaceutycznej w wielu kwestiach z zakresu life sciences, od negocjacji refundacyjnych po sprawy regulacyjne. Zajmuje się także doradztwem na rzecz organizacji pacjenckich. Klienci doceniają jej determinację, a jeden z nich zauważa: Jest niezłomna, jeśli chodzi o najtrudniejsze i najbardziej wyczerpujące zagadnienia i wspiera klientów w całym procesie, aż do zakończenia sprawy”.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020 - Healthcare and life sciences -​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

  „(...) Paulina Kieszkowska-Knapik jest znanym ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia (...).

  Jeden z klientów mówi: Paulina Kieszkowska-Knapik doradza strategicznie, z dogłębną znajomością biznesu i rynku. Jej porady wykraczają poza standardowe usługi prawne”. 

  Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 - Paulina Kieszkowska-Knapik rekomendowana w kategorii Prawo Farmaceutyczne i Medyczne.

  Puls Medycyny – Lista Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia 2019 - Paulina Kieszkowska-Knapik - 65 miejsce na Liście.

  e-mail: paulina.kieszkowska-knapik@krklegal.pl

 • Ewa Rutkowska - Adwokat

  Ewa Rutkowska, adwokat, jest ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i międzynarodowych spółek z branży farmaceutycznej, branży wyrobów medycznych i sektora FMCG. Doradza organizacjom branżowym, które wielokrotnie reprezentowała jako stronę społeczną w procesie legislacyjnym, a także wspierała przy pracach nad branżowymi kodeksami dobrych praktyk.

  Ewa Rutkowska posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym w głośnych sprawach związanych ze światowym wycofaniem produktów z rynku. Reprezentuje także klientów w innych sprawach w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Jest Przewodniczącą Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego LEWIATAN. 

  Od lat rekomendowana w rankingach kancelarii prawniczych i prawników: polskich (ranking dziennika Rzeczpospolita) oraz międzynarodowych (np. Chambers Europe, The Legal 500) jako wiodący prawnik w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Polsce, a przez ranking Who's Who Legal 2020, w dziedzinie odpowiedzialności za produkt.

  Ewa doradza pro bono organizacjom pożytku publicznego, m.in. Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

  Ewa przez wiele lat pracowała w kancelarii Hogan Lovells (wcześniej Lovells), tworząc i kierując tam praktyką farmaceutyczną i odpowiedzialności za produkt. Następnie dołączyła ze swoim zespołem jako partner do kancelarii Baker & McKenzie, z którą współpracowała prawie cztery lata. 

  Chambers Europe 2020 ​ Life Sciences  BAND 1  „Ewa Rutkowska specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących odpowiedzialności za produkt na rzecz międzynarodowych klientów z branży farmaceutycznej. W zakres jej specjalizacji również wchodzą sprawy związane z badaniami klinicznymi. Klienci cenią jej energię, która, jak sugeruje jeden z nich, może dodać ci dodatkowej siły”. 

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020 – Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert) 

  „(...) Ewa Rutkowska specjalizuje się w doradzwie z zakresu odpowiedzialności za produkt.

  Ewa Rutkowska posiada wyjątkową wiedzę i zróżnicowane, wieloletnie doświadczenie we wszystkich aspektach sektora life science”. 

  Who's Who Legal 2020  Ewa Rutkowska rekomendowana w kategorii Product Liability Defence.

  „Ewa Rutkowska jest absolutnie fantastyczna i cieszy się wielkim uznaniem jako najlepszy polski pełnomocnik pozwanych w sprawach odpowiedzialności za produkt i prawdziwy lider w branży prawniczej".

  Who's Who Legal 2020  Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w 2 kategoriach: Life Science – Product Liability oraz Life Science – Regulatory.

  „Ewa Rutkowska z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński to właściwy adres w Polsce. Jeden z respondentów z branży prawniczej podaje: pracuję z nią od dawna – to wyróżnienie jest bardzo zasłużone”.

  Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika Rzeczpospolita – Ewa Rutkowska – rekomendowana po raz 11. w kategorii prawo farmaceutyczne i medyczne.

  e-mail: ewa.rutkowska@krklegal.pl

   

 • Marcin Kolasiński - Radca prawny

  Marcin Kolasiński, radca prawny, posiada bogate doświadczenie szczególnie w kwestiach związanych z ochroną konkurencji i konsumentów, zwalczeniem nieuczciwej konkurencji, zamówieniami publicznymi, compliance, bezpieczeństwem produktów, rozwiązaniami prawnymi sektorów regulowanych oraz doradztwem korporacyjnym.

  Pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie uczestniczył w procesie tworzenia ustaw implementujących do polskiego porządku prawnego rozwiązania prawa unijnego. Następnie pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Następnie przez ponad osiem lat pracował w kancelarii Baker & McKenzie, gdzie jako partner, szef praktyki prawa konkurencji i regulacji, reprezentował klientów w postępowaniach m.in. przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz polskimi i unijnymi sądami.

  Marcin Kolasiński jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Pełni także funkcję pozarządowego doradcy w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji - International Competition Network.

  Marcin Kolasiński jest współautorem komentarza pod redakcją prof. Tadeusza Skocznego do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydawnictwa C.H. Beck, a także autorem licznych publikacji w prasie codziennej, wydawnictwach branżowych i specjalistycznych czasopismach prawniczych. 

  Chambers Europe 2020: Competition / Antitrust  BAND 2 - „Marcin Kolasiński jest pierwszą osobą, do której zgłaszają się firmy farmaceutyczne poszukujące fachowej wiedzy z zakresu prawa antymonopolowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nadużywania pozycji dominującej, postępowań w zakresie kontroli koncentracji oraz umów dystrybucyjnych oraz identyfikacji obszarów ryzyka (compliance)Łączy umiejętności analityczne z doskonałymi umiejętnościami prezentacji. Ułatwia nam życie, mówi jeden z klientów, a inny dodaje: Potrafi doradzić w trudnych kwestiach”.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020 Competition / Antitrust  rekomendowany Marcin Kolasiński

  „Marcin Kolasiński, ekspert ds. ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych, jest znany ze swojego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w sprawie kontroli koncentracji przed polskimi i unijnymi organami".

  W opini jednego z klientów: Marcin Kolasiński posiada wyjątkową wiedzę na temat wielu apektów prawa konkurencji w kontekście otoczenia międzynarodowego”.

  Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 – Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii Prawo konkurencji i antymonopolowe.

  Who’s Who Legal 2019  2020 Competition – rekomendowany Marcin Kolasiński.

  Expert Guides 2020 Competition and Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński.

  e-mail: marcin.kolasinski@krklegal.pl

Partnerzy

 • Natalia Łojko - Radca prawny

  Natalia Łojko, radca prawny, od 2004 roku zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych oraz firm wytwarzających i dystrybuujących wyroby medyczne i inne produkty z pogranicza. Pomaga klientom między innymi w sprawach związanych z dystrybucją, reklamą, badaniami klinicznymi, kwestiami compliance, refundacją oraz kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych. Przeprowadza audyty i wspiera procesy transformacji spółek. Prowadzi sprawy sądowe w sądach administracyjnych i cywilnych.

  Od wielu lat zajmuje się również doradztwem na rzecz szpitali i lekarzy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz warunków świadczenia usług. Prowadzi sprawy sądowe pro bono, w tym związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i w kontekście transgranicznym. Od lat bierze udział w pracach legislacyjnych z ramienia stowarzyszeń branżowych w ramach kolejnych nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz prawa refundacyjnego.

  Autorka wielu publikacji i częsta prelegentka konferencji. Wykładowczyni Studium Farmakoekonomiki Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Przez dekadę związana z Baker & McKenzie, współpracuje też jako ekspert z Fundacją Lege Pharmaciae. Od 2013 r. systematycznie wyróżniana w prestiżowym międzynarodowym rankingu prawniczym Chambers Europe.

  Członek mazowieckiej komisji ds. zdarzeń medycznych w latach 2012-2015.

  Absolwentka wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Oksfordzie. 

  Chambers Europe 2020: Life Sciences - BAND 3 - „Natalia Łojko specjalizuje się w doradztwie na rzecz czołowych firm farmaceutycznych, począwszy od negocjacji refundacyjnych po badania kliniczne i identyfikację obszarów ryzka (compliance). Klienci cenią ją za rzetelność, a jeden z nich zauważa: Jest niezawodna. Czuję, że jestem w dobrych rękach”. 

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020 - Healthcare and life sciences - NEXT GENERATION PARTNER 

  „Natalia Łojko, która została partnerem w 2019 r., regularnie doradza klientom w zakresie dystrybucji, reklamy, identyfikacji obszarów ryzyka w badaniach klinicznych, refundacji i kontraktowaniu usług zdrowotnych”.

  Expert Guides 2020 - Life Science - rekomendowana Natalia Łojko.

  e-mail: natalia.lojko@krklegal.pl

 • Agnieszka Zielińska - Krywoniuk - Adwokat

  Agnieszka Zielińska-Krywoniuk, adwokat, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego badań klinicznych, obrotu, dystrybucji, bezpieczeństwa oraz reklamy i promocji dla klientów z branży farmaceutycznej, żywieniowej, wyrobów medycznych oraz kosmetyków. Jej praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie jakości oraz odpowiedzialności za produkt.

  Reprezentuje klientów przed sądami i organami regulacyjnymi. Prowadziła wiele audytów prawnych w spółkach farmaceutycznych, w tym audytów w zakresie compliance. Zastępowała Good Marketing Practice Managera w jednej z wiodących firm farmaceutycznych podczas jego czasowej nieobecności.

  Agnieszka Zielińska-Krywoniuk doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w firmach prowadzących badania kliniczne na zlecenie (CRO) oraz międzynarodowych kancelariach prawnych: Hogan Lovells i Baker McKenzie.

  Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla firm, występuje jako prelegent na konferencjach organizowanych dla klientów z branży farmaceutycznej oraz była wykładowcą podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 - Healthcare and life sciences -​ rekomendowana Agnieszka Zielińska-Krywoniuk

  „Agnieszka Zielińska-Krywoniuk koncentruje się na badaniach klinicznych, bezpieczeństwie dystrybucji oraz reklamie produktów”.

  e-mail: agnieszka.zielinska-krywoniuk@krklegal.pl

Prawnicy

 • Ewa Auleytner - Radca prawny

  Ewa Auleytner, radca prawny, specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym związanym z prowadzeniem sporów sądowych przez przedsiębiorców oraz w zastępstwie procesowym klientów przed sądami powszechnymi. Reprezentowała klientów w szeregu postępowań cywilnych, wynikłych w toku wykonywania przez strony złożonych umów cywilnoprawnych, związanych z wykładnią postanowień umownych oraz z dochodzeniem roszczeń, jak również w toku spraw sądowych związanych z nieuczciwą reklamą, odpowiedzialnością za produkt oraz odpowiedzialnością cywilno- i karnoprawną z tytułu szkody na zdrowiu, w tym w sprawach związanych z błędami w sztuce lekarskiej Posiada również bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w sporach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami, związanych z kwestią tzw. niedozwolonych postanowień umownych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy.

  Ewa Auleytner zdobywała doświadczenie zawodowe podczas wieloletniej pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie: White&Case, Hogan Lovells i Baker McKenzie.

  e-mail: ewa.auleytner@krklegal.pl

 • Michał Chodorek - Adwokat

  Michał Chodorek, adwokat, specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych), a także w prawie nieuczciwej konkurencji oraz ochronie danych osobowych.

  Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji, jak również ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych.

  Michał zajmuje się również bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz innych regulacji. Reprezentował organizacje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej w toku prac legislacyjnych nad nowelizacjami prawa farmaceutycznego oraz ustawy refundacyjnej.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 – TMT – rekomendowany Michał Chodorek

  „Adwokat Michał Chodorek jest kolejnym kluczowym prawnikiem kancelarii, dysponującym specjalistyczną wiedzą na temat zagadnień na styku prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej i danych osobowych”.

  e-mail: michal.chodorek@krklegal.pl

 • Jakub Misiak - Adwokat

  Jakub Misiak, adwokat, specjalizuje się w doradztwie na rzecz branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej. Wspiera podmioty sektora Life Sciences w negocjowaniu umów, postępowaniach sądowych i administracyjnych, zagadnieniach regulacyjnych oraz compliance. Doradzał klientom na wszystkich etapach rozwoju produktu, od prowadzenia badań klinicznych i negocjowania umów o wytwarzanie, po komercjalizację (reklama, refundacja) oraz dystrybucję. 

  Posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających w sektorze aptecznym, dotyczącej ich działalności biznesowej, jak i procesów legislacyjnych oraz działań public affairs.

  Regularnie prowadzi szkolenia dla branży. Jest autorem licznych publikacji prasowych dotyczących rynku aptecznego.

  Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą programu wymiany studenckiej z Levin College of Law University of Florida.

  e-mail: jakub.misiak@krklegal.pl

 • Michał Tracz - Radca prawny

  Michał Tracz, radca prawny, specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, żywnościowym oraz kosmetycznym. Doradza również w zakresie prawnych aspektów produkcji, importu, dystrybucji i marketingu innych produktów regulowanych, takich jak np. pasze, produkty lecznicze weterynaryjne, środki higieniczne, chemia gospodarcza czy produkty biobójcze.

  Reprezentuje klientów przed organami, w szczególności Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zajmuje się także wsparciem w sytuacjach kryzysowych (wstrzymanie/wycofanie z obrotu, np. system RASFF) oraz działaniami profilaktycznymi w zakresie procedur i szkoleń.

  Wspiera przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów, w tym sieci handlowe) oraz inicjatywy i organizacje branżowe. Doradza właścicielom, członkom zarządów oraz działom m.in. prawnym i compliance, regulatory, medycznym, zapewnienia jakości, R&D, public affairs, public relations, marketingu i sprzedaży. Obszarem jego zainteresowania i doradztwa są także kwestie compliance oraz samoregulacja biznesu. Uczestniczył m.in. w tworzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Suplementów Diety. Ma ponadto doświadczenie w koordynacji wsparcia prawnego w różnych krajach.

  Przed dołączeniem do KRK przez blisko 9 lat pracował w zespole Life Sciences jednej z największych polskich kancelarii prawnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał ponad 100 podmiotom z różnych branż regulowanych, w tym FMCG.

  Michał Tracz jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz sprawuje funkcję Przewodniczącego Komisji Etycznej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

  e-mail: michal.tracz@krklegal.pl

 • Zuzanna Chromiec - Aplikant adwokacki

  Zuzanna Chromiec, aplikant adwokacki, swoją codzienną praktykę koncentruje na kwestiach związanych z refundacją produktów leczniczych, szeroko pojętą organizacją, finansowaniem i kontraktowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zagadnieniami związanym z biologicznymi produktami leczniczymi.

  Jednym z głównych obszarów jej zainteresowań są również prawa pacjentów. W związku z tym, do jej obowiązków należy również pomoc w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań przed organami administracji publicznej w sprawach pro bono prowadzonych przez KRK. Sprawy te dotyczą przede wszystkim refundacji leków sprowadzanych do kraju w trybie importu docelowego oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i w kontekście transgranicznym.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Zuzanna Chromiec zdobywała doświadczenie w innej polskiej kancelarii prawnej oraz dziale prawnym jednej z organizacji pozarządowych. Zuzanna jest również alumnem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi.

  Aktualnie odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: zuzanna.chromiec@krklegal.pl

 • Filip Dymitrowski - Aplikant adwokacki

  Filip Dymitrowski, aplikant adwokacki, zajmuje się sprawami z zakresu prawa farmaceutycznego oraz szeroko pojętej organizacji systemu opieki zdrowotnej.

  W swojej codziennej pracy koncentruje się na doradztwie regulacyjnym dla aptek, hurtowni farmaceutycznych, podmiotów leczniczych oraz producentów wyrobów medycznych. Filip wspiera także prawników kancelarii w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Ministrowi Zdrowia. Posiadane doświadczenie i wiedzę na temat praktycznych zagadnień związanych z ochroną zdrowia nabył podczas pracy w wewnętrznych działach prawnych podmiotów leczniczych. Ponadto odbywał praktyki w międzynarodowej kancelarii prawnej, organizacji pozarządowej i Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

  Filip ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz  studia podyplomowe na kierunku „Prawo medyczne i farmaceutyczne” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

  Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: filip.dymitrowski@krklegal.pl

 • Ewa Hoffmann - Aplikant adwokacki

  Ewa Hoffmann, aplikant adwokacki, zajmuje się obsługą firm działających w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej w zakresie zagadnień regulacyjnych, badań genetycznych oraz reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Ewa zajmuje się również prawami pacjentów oraz zagadnieniami związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Doradza również w  kwestiach refundacyjnych.

  Przed rozpoczęciem współpracy z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych. W Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego świadczyła pro bono pomoc prawną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

  Ewa ukończyła studia na kierunkach Biotechnologii Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła program Center for American Law Studies współtworzony przez Georgia State University, Emory University i Uniwersytet Warszawski.

  Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: ewa.hoffmann@krklegal.pl

 • Miłosz Huszcza - Aplikant radcowski

  Miłosz Huszcza, aplikant radcowski, w swojej codziennej pracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa farmaceutycznego oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia i FMCG. Przedmiotem jego specjalizacji są zagadnienia związane z badaniami klinicznymi, refundacją, obrotem, dystrybucją, bezpieczeństwem i reklamą produktów leczniczych oraz ochroną danych osobowych w branży Life sciences.

  Przed dołączeniem do KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w dziale prawnym spółki obsługującej podmioty z branży żywieniowej, wyrobów medycznych i kosmetyków oraz kancelariach prawnych, a także w wiodących międzynarodowych podmiotach zajmujących się prowadzeniem badań klinicznych na zlecenie (CRO).

  Miłosz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku „Prawo Medyczne i Farmaceutyczne” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. W trakcie studiów zajmował
  się działalnością pro bono pełniąc funkcję Prezesa Studenckiej Poradni Prawnej, której działalność polegała na świadczeniu pomocy prawnej osobom potrzebującym.

  Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  e-mail: milosz.huszcza@krklegal.pl

 • Aleksandra Kardas - Aplikant adwokacki

  Aleksandra Kardas, aplikant adwokacki, zajmuje się doradztwem z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zamówień publicznych, compliance oraz doradztwem korporacyjnym.

  Przez rozpoczęciem współpracy z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych.

  Aleksandra ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Catholic University of America. Swoje zainteresowania naukowe rozwijała również podczas zagranicznych programów stypendialnych w Bucerius Law School (Niemcy), Rijksuniversiteit Groningen (Holandia) oraz London School of Economics (Wielka Brytania). Jest trzykrotną laureatką stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów.

  Prywatnie pasjonuje się podróżami, sportem oraz zdrowym trybem życia.

  Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: http://aleksandra.kardas@krklegal.pl

 • Emilia Kasjanowicz - Aplikant radcowski

  Emilia Kasjanowicz, aplikant radcowski, zajmuje się sprawami z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. W swojej codziennej pracy skupia się na bieżącej obsłudze prawnej spółek działających na rynku ochrony zdrowia i FMCG.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK zdobywała doświadczenie podczas dwuletniego stażu w dziale prawnym w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Odbyła także praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i polskich kancelariach prawnych.

  Emilia ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów uczestniczyła w dwuletnim programie specjalizacyjnym „Business Law”, koncentrującym się na zagadnieniach prawa gospodarczego publicznego i prywatnego oraz prawa finansowego.

  Emilia aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  e-mail: emilia.kasjanowicz@krklegal.pl

 • Marcin Kazimierski - Aplikant adwokacki

  Marcin Kazimierski, aplikant adwokacki, w swojej codziennej praktyce koncentruje się na szeroko rozumianej problematyce odpowiedzialności za produkt oraz zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem produktu. Wspiera prawników kancelarii w przygotowywaniu porad związanych z wprowadzaniem produktów na rynek oraz w postępowaniach sądowych zarówno na etapie procesowym jak i przedprocesowym. Kompleksowo doradza spółkom w zakresie strategii zarządzenia sporami oraz metod ich rozwiazywania, we współpracy z zewnętrznymi ekspertami oraz prawnikami innych jurysdykcji.

  W kręgu jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia dotyczące nowych technologii oraz motoryzacji. Od początku pracy zawodowej związany jest z KRK.

  Marcin jest absolwentem IB Diploma Programme oraz Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Obecnie odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: marcin.kazimierski@krklegal.pl

 • Julia Łokaj - Aplikant adwokacki

  Julia Łokaj, aplikant adwokacki, zajmuje się sprawami z zakresu odpowiedzialności za produkt oraz ogólnego bezpieczeństwa produktu. Doradza podmiotom z branż regulowanych w kwestiach regulacyjnych oraz kontraktowych związanych z wprowadzaniem na rynek różnego rodzaju produktów. Wspiera prawników kancelarii w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych. Do jej zainteresowań należą także prawo własności intelektualnej oraz prawo Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem współpracy z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych w działach Life Sciences i Competition oraz w fundacji świadczącej pomoc prawną pro bono.

  Julia jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Center, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Brała udział w 23. edycji Central and Eastern Europe Moot Court Competition współorganizowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Obecnie odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: julia.lokaj@krklegal.pl

 • Paweł Sobel - Aplikant radcowski

  Paweł Sobel, aplikant radcowski, zajmuje się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych, prawem nowych technologii i zagadnieniami prawnymi z zakresu e-commerce.

  Przed rozpoczęciem współpracy z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński zdobywał doświadczenie w innych kancelariach prawnych, firmach consultingowych oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi. W ramach swoich obowiązków pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych w spółkach zajmujących się badaniami rynkowymi, sprzedażą oraz wsparciem IT.

  Paweł ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student działał w kołach naukowych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) oraz Prawa Międzynarodowego Publicznego w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych organizacjach studenckich, angażując się m.in. w organizację projektu modelowych obrad parlamentu europejskiego w Strasburgu (MEUS).

  Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  e-mail: pawel.sobel@krklegal.pl

 • Mateusz Winczura - Aplikant adwokacki

  Mateusz Winczura, aplikant adwokacki, w swojej codziennej pracy wspiera prawników kancelarii w prowadzeniu postępowań sądowych oraz postępowań administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu postępowania cywilnego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych oraz prawem ochrony konsumentów.

  Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Mateusz zdobywał doświadczenie w działach procesowych międzynarodowych kancelarii prawnych. Odbył także staż w kancelarii w Stanach Zjednoczonych, zajmującej się postępowaniami spornymi

  Mateusz ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski. Georgia State University i Emory University. Obecnie jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z tematyki postępowania cywilnego. Został laureatem Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia oraz szeregu innych nagród i stypendiów naukowych. Mateusz jest też autorem kilkunastu publikacji oraz referatów naukowych m.in. z dziedziny prawa prywatnego i postępowania cywilnego.

  Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  e-mail: mateusz.winczura@krklegal.pl

Of Counsel

 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW - Adwokat

  Dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW, adwokat, doradza przedsiębiorcom i organizacjom ochrony zdrowia w zakresie prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej, prawa własności intelektualnej, handlu elektronicznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

  Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z dziedziny nauk prawnych obronił z wyróżnieniem na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Autor licznych publikacji naukowych, w tym współautor pierwszego podręcznika o prawie farmaceutycznym (dwa wydania z 2008 i 2012 r.) oraz monografii: “Prawo reklamy i promocji”, “Prawo Internetu” oraz “Prawne aspekty handlu elektronicznego”, a także suplementu encyklopedii “Cyber Law in Poland”. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych.

  Ekspert legislacyjny Pracodawców RP. Od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pracował w Szwajcarii pełniąc funkcję Legal Director Africa, S-Africa, Israel dla międzynarodowej korporacji farmaceutycznej. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnej Baker & McKenzie, wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki, pełniąc rolę dyrektora oddziału warszawskiego.

  Chambers Europe 2020: Life Sciences - BAND 4 - „Marek Świerczyński doradza stowarzyszeniom branżowym w kwestiach refundacyjnych, a także w zakresie zmienijących się regulacji prawnych, takich jak cyfryzacja opieki zdrowotnej. Klienci chwalą go za jego szersze podejście do zagadnień, a jeden z nich wzmiankuje: udzielił nam porad w sprawach nie tylko w oparciu o polskie prawo, ale poszerzył ją o zagadnienia w oparciu o prawo europejskie. Inny klient dodaje: Jest bardzo pragmatycznym i praktycznym prawnikiem”. 

  Chambers Europe 2019: Life Sciences: BAND 4 - „Marek Świerczyński doradza firmom z branży ochrony zdrowia w kwestiach związanych z prawem refundacyjnym i własnością intelektualną. Źródła podkreślają jego wybitny dorobek naukowy w tej dziedzinie.”

  The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 – TMT – rekomendowany Marek Świerczyński

  „Zespół prawa nowych technologii, którego liderem jest Marek Świerczyński, zajmuje się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych”.

  e-mail: marek.swierczynski@krklegal.pl

 • Wyróżnienia Kancelarii
  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wyróżniona za:

   1. wsparcie pro bono służby zdrowia podczas epidemii Covid-19;
   2. wewnętrzną organizację pracy kancelarii podczas epidemii Covid-19. 
  • Chambers Europe 2020

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Czołowa butikowa kancelaria prawna doradzająca klientom z branży farmaceutycznej i medycznej. Specjalizuje się w kwestiach odpowiedzialności za produkt, badań klinicznych, dystrybucji i kwestiach refundacyjnych, jak również w zakresie wycofania produktu z rynku. Zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi. Reprezentuje klientów w sprawach spornych, włączając w to spory przed organami regulacyjnymi i spory dotyczące nieuczciwej konkurencji. Klienci kancelarii to innowacyjne firmy farmaceutyczne oraz stowarzyszenia branżowe.

   Klienci podkreślają uważność prawników, mówiąc: kiedy zadajesz pytanie, bardzo szybko otrzymasz bardzo pragmatyczną i ukierunkowaną biznesowo odpowiedź.

   Inny klient chwali rzetelność zespołu, twierdząc, że reprezentują to, co uważam za uczciwe: zawsze wywiązują się ze złożonych obietnic i zawsze prowadzą sprawy w dobrym kierunku”.

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Uznana kancelaria butikowa specjalizujaca się w prawie ochrony konkurencji i prawie farmaceutycznym realizująca szeroki wachlarz zleceń z zakresu prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Zajmuje się również kwestiami kontroli koncentracji oraz reprezentuje klientów w kwestiach nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień (kartele), włączając w to wsparcie w przypadku niezapowiedzianych kontroli przez organy administracji państwowej (dawn raids). Regularnie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie strategii dystrybucji i kwestii cenowych.

   Klienci podkreślają wiedzę branżową zespołu, a jeden z nich podaje: ta kancelaria naprawdę myśli o potrzebach indywidualnych klientów”.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. to kancelaria prawna specjalizująca się w doradzwie na rzecz klientów z sektora ochorny zdrowia, life sciences. Doradza klientom z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Ten posiadający dużą wiedzę zespół specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym, konkurencji i konsumentów, a także w reprezentowaniu klientów w sporach z konkurentami oraz organami administracji publicznej”.

   „To najsilniejszy i najbardziej renomowany zespół prawny w dziedzinie life sciences w Polsce. Mają rozległe doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. Zbudowali swoją renomę na przestrzeni lat, doradzając innowacyjnym firmom i stowarzyszeniom branżowym”. 

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasinski Kancelaria Prawna sp. j. koncentruje się na doradztwie z zakresu kwestii regulacyjnych i ochrony konkurencji doardzając przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Polsce, szczególnie na rzecz klientów działających w branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Marcin Kolasiński, ekspert ds. ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych, jest znany ze swojego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w sprawie kontroli koncentracji przed polskimi i unijnymi organami”.

   „Wyjątkowa znajomość wielu aspektów prawa konkurencji w koktekście otoczenia międzynarodowego, głębokie zaangażowanie w sprawy klientów, podejście zorientowane na znalezienie rozwiązań”.

   „Posiadają umiejętność znalezienia zadowalającego i zrównoważonego rozwiązania dla każdego problemu”.

    

   Dispute resolution – TIER 6

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika Rzeczpospolita 

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – wyróżniona po raz 5. jako wiodąca kancelaria prawnicza w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego.

  • Chambers Europe 2019

    

   Life Sciences BAND 1

   „Czołowa butikowa kancelaria prawna obsługująca klientów z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Specjalizuje się w takich dziedzinach jak odpowiedzialność za produkt, badania kliniczne i kwestie refundacyjne. Często reprezentuje klientów przed organami regulacyjnymi. Zajmuje się również postępowaniami spornymi, w tym sprawami sądowymi z zakresu nieuczciwej konkurencji.

   Respondenci podkreślają wyjątkowo proklineckie podejście oraz dostępność zespołu. Jeden z klientów zwrócił uwagę na dużą łatwość w komunikowaniu się z prawnikami i ich aktywne podejście do poszukiwania rozwiązań.

   Podkreślają również, że prawnicy KRK rozumieją biznes, uważnie słuchają i są skoncentrowani na potrzebach klientów”. 

    

   Competition / Antitrust BAND 3

   „Uznana kancelaria butikowa, realizująca szeroki wachlarz zleceń z zakresu prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Zajmuje się kwestiami koncentracji przedsiębiorstw, nadużycia pozycji dominującej i weryfikacji zgodności z przepisami prawa. Niezmienny wybór wśród firm z branży farmaceutycznej i medialnej. Regularnie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie strategii dystrybucji i kwestii cenowych.

   Kienci podkreślają: prawnicy z tej kancelarii są ekspertami w branży farmaceutycznej”.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

    

   Healthcare and life sciences – TIER 1

   „Współzałożycielki kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. Paulina Kieszkowska-Knapik ('niekwestionowany lider w branży') i Ewa Rutkowska są wiodącymi specjalistami w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentują klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków. Innymi kluczowymi członkami kancelarii są 'uznany ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego' Natalia Łojko oraz Agnieszka Zielińska-Krywoniuk, która koncentruje się na badaniach klinicznych, bezpieczeństwie dystrybucji oraz reklamie produktów. Do imponującego grona klientów kancelarii należą polskie organizacje branżowe Infarma oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych”.

    

   Competition / Antitrust – TIER 3

   „Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. w swojej praktyce koncentruje się na doradztwie z zakresu prawa regulacyjnego i ochrony konkurencji w sektorze farmaceutycznym i medycznym. Szczególnym obszarem naszej spezjalizacji jest prawo zamówień publicznych oraz prawo antymonopolowe. Wspólnik Marcin Kolasiński kieruje zespołem, w skład którego wchodzą doświadczeni eksperci dysponujący dogłębną znajomością rynku i otoczenia prawnego”. 

    

   TMT – TIER 4

   „Butikowa kancelaria prawna specjalizująca się w prawie ochrony zdrowia i life sciences - Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. - rozwija swoje kompetencje w zakresie prawa nowych technologii. Liderem zespołu jest Marek Świerczyński, zajmujący się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych. Współpracuje z nim adwokat Michał Chodorek jest kolejnym kluczowym prawnikiem kancelarii, dysponującym specjalistyczną wiedzą na temat zagadnień na styku prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej i danych osobowych”.

    

   Dispute resolution – TIER 6

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wyróżniona po raz 4. jako wiodąca kancelaria prawnicza w zakresie prawa farmaceutycznego.

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w kategorii prawo konkurencji.

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w kategorii prawo medyczne.

  • Chambers Europe 2018

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Ciesząca się dużym uznaniem kancelaria, obsługuje klientów z branży farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i kosmetycznej. Kancelaria specjalizuje się w takich obszarach, jak odpowiedzialność za produkt, badania kliniczne i kwestie refundacyjne. Reprezentuje klientów przed organami regulacyjnymi, w tym często w związku z roszczeniami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji. Pomaga również klientom w kwestiach regulacyjnych.

   W opinii klientów: mają bardzo praktyczne podejście. Zawsze dostosowują swoje porady do potrzeb naszej spółki, sprawdzają się też działając pod presją czasu."

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Ciesząca się uznaniem kancelaria butikowa zajmująca się prawem konkurencji, realizuje szeroki zakres zleceń w zakresie konkurencji i  kwestii antymonopolowych. Świadczy obsługę prawną w zakresie kontroli fuzji, nadużywania pozycji dominującej i kwestii zgodności z przepisami. Reprezentuje również klientów przed sądami i polskimi organami ochrony konkurencji. Cieszy się nieustającą popularnością wśród firm farmaceutycznych i z branży mediów.

   Respondenci podkreślają: rozumieją nasze potrzeby i sytuację biznesową. Są zawsze dostępni.

   Jeden z Klientów podkreśla duży talent do łączenia przez dział kwestii prawnych z kwestiami biznesowymi”.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2018

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński TIER 4 w dziedzinie Competition / Antitrust oraz rekomendowana w dziedzinie Dispute Resolution.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika Rzeczpospolita

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – wyróżniona po raz 3. jako wiodąca kancelaria prawnicza w zakresie prawa farmaceutycznego.

    

  • Chambers Europe 2017

    

   Life Sciences – BAND 1

   „Wyróżniająca się kancelaria butikowa, zapewniająca specjalistyczną obsługę prawną klientom z branży farmaceutycznej, medycznej, żywnościowej i kosmetycznej. Jej specjalnością są zagadnienia odpowiedzialności za produkt, badania kliniczne oraz refundacja leków. Doświadczona w reprezentowaniu klientów w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji i reklamy, a także sprawach prowadzonych przed organami regulacyjnymi. Zajmuje się również doradztwem w kwestiach regulacyjnych.

   Respondenci mówią: Działają nieszablonowo, a proponowane przez nich rozwiązania są autentycznie dopasowane do potrzeb klienta.

   W pełni rozumieją potrzeby klientów. Bardzo ważną dla mnie rzeczą jest ich elastyczne podejście w poszukiwaniu skutecznych i bezpiecznych rozwiązań dla biznesu”. 

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Prężnie działająca kancelaria butikowa specjalizująca się w prawie konkurencji. Oferuje swoim klientom obsługę prawną spraw dotyczących kontroli koncentracji oraz pełną gamę instrumentów i rozwiązań służących zapewnieniu zgodności z przepisami regulacyjnymi i prawem handlowym. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach spornych, w tym dotyczących niedozwolonych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej. Doradza w sprawach europejskich przepisów antymonopolowych. Szczególną popularnością cieszy się wśród firm farmaceutycznych, lecz ceniona jest także przez klientów z sektora energetycznego i mediów.

   Jeden z Klientów mówi: zdecydowałem się na współpracę z nimi ze względu na ich wyjątkowe i niezwykle pomocne umiejętności techniczne i wiedzę.

   Inny dodaje: niczego bym u nich nie zmieniał! To moja ulubiona kancelaria.

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2017

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński TIER 4 w dziedzinie Competition / Antitrust oraz  rekomendowana w dziedzinie Dispute Resolution.

  • Polityka Insight 2017

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie prawa farmaceutycznego oraz rekomendowana w dziedzinie prawa konkurencji.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika Rzeczpospolita

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – wyróżniona po raz 2. jako wiodąca kancelaria prawnicza w zakresie prawa farmaceutycznego.

  • Chambers Europe 2016
    

   Life Sciences – BAND 1

   „Wybitna specjalistyczna kancelaria butikowa reprezentująca uznanych klientów z branży farmaceutycznej, medycznej, żywnościowej i kosmetycznej. Poza kwestiami regulacyjnymi, kancelaria doradza również w kwestiach z zakresu prawa konkurencji oraz aspektów prawnych relacji przedsiębiorca-klient i zamówień publicznych. Kancelaria posiada również doświadczenie w zakresie odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwa produktów. 

   Klienci mówią: ten zespół ma dogłębną wiedzę na temat branży farmaceutycznej. Ci prawnicy są specjalistami numer jeden i są bardzo responsywni i pragmatyczni.

   Inni dodają: to bardzo dobrzy prawnicy: są bardzo elastyczni i responsywni".

    

   Competition / Antitrust – BAND 3

   „Nowa warszawska kancelaria butikowa zajmująca się prawem konkurencji dołączyła do rankingu w wyniku ogromnego uznania dla jej doświadczenia w zakresie prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Kancelaria doradza w zakresie kontroli koncentracji, w kwestiach regulacyjnych i compliance. Szczególną popularnością cieszy się wśród klientów farmaceutycznych, lecz doradza także firmom z sektora energetycznego i mediów.

   Jeden z Klientów mówi: jestem bardzo zadowolony z pracy tego zespołu. Prawnicy są bardzo responsywni, konstruktywni i skoncentrowani na znalezieniu rozwiązania

   Inny Klient dodaje: prawnicy są w stanie obiektywnie ocenić ryzyka i negatywne konsekwencje. Zespół jest otwarty na nasze potrzeby i działa bardzo szybko".

  • The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2016

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński rekomendowana w zakresie Competition / Antitrust oraz Dispute Resolution.

  • POLITYKA INSIGHT 2016

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie prawa farmaceutycznego.

  • Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 dziennika Rzeczpospolita

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – lider w dziedzinie Prawo farmaceutyczne.

  • Chambers Europe 2015

   Life Sciences – BAND 1

   „Wiodący na rynku zespół świadczący wysoce wyspecjalizowane usługi, znany jest z eksperckiej wiedzy w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Pomaga międzynarodowym klientom działającym w branży farmaceutycznej w sprawach spornych i służy doradztwem, między innymi, w kwestiach refundacji leków, zamówień publicznych, zagadnień regulacyjnych, dystrybucji oraz marketingu. Kancelaria zapewnia także klientom fachową pomoc w dziedzinie prawa konkurencji oraz w sprawach sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt.

   Klienci mówią:

   Wiodący na rynku zespół w dziedzinie refundacji.

   Prawnicy naprawdę troszczą się o klienta i posiadają ogromną wiedzę.

   Korzystamy z usług tej kancelarii w trudnych sprawach o strategicznym znaczeniu".

  • LMG Life Sciences Awards 2015

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Law firm of the year – Poland.

  • POLITYKA INSIGHT 2015

   KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Grupa 1 w dziedzinie prawa farmaceutycznego.

  • Chambers Europe 2014

   Life Sciences – BAND 1

   „Wiodąca na rynku praktyka Life Sciences wysoko oceniana za know-how w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Wyróżniona za działania w sferze regulacji i dodatkowo koncentrująca się na branżach medycznej, spożywczej i kosmetycznej.

   Paulina Kieszkowska-Knapik i Ewa Rutkowska niedawno opuściły wraz z Marcinem Kolasińskim kancelarię Baker & McKenzie, by założyć swoją kancelarię pod nazwą Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, specjalizującą się w doradztwie regulacyjnym i ochronie konkurencji. Dołączyli do nich inni prawnicy, w tym Natalia Łojko".

 • Wyróżnienia Indywidualne
  • Paulina Kieszkowska-Knapik

   Polski

   Chambers Europe 2020 – Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Wybitny członek zespołu – Paulina Kieszkowska-Knapik doradza firmom z branży ochorny zdrowia i farmaceutycznej w wielu kwestiach z zakresu life sciences, od negocjacji refundacyjnych po sprawy regulacyjne. Zajmuje się także doradztwem na rzecz organizacji pacjenckich. Klienci doceniają jej determinację, a jeden z nich zauważa: jest niezłomna, jeśli chodzi o najtrudniejsze i najbardziej wyczerpujące zagadnienia i wspiera klientów w całym procesie, aż do zakończenia sprawy”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „(...) Paulina Kieszkowska-Knapik jest znanym ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia (...).

   Jeden z klientów mówi: Paulina Kieszkowska-Knapik doradza strategicznie, z dogłębną znajomością biznesu i rynku. Jej porady wykraczają poza standardowe usługi prawne”.

   Who's Who Legal 2020  Paulina Kieszkowska-Knapik wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Life Science – Regulatory.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika Rzeczpospolita

   Paulina Kieszkowska-Knapik – rekomendowana w kategorii prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Puls Medycyny 2019 – Lista Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia  

   Paulina Kieszkowska-Knapik – 65 miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w 2019 roku.

   Chambers Europe 2019 – Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Wybitny członek zespołu – Paulina Kieszkowska-Knapik jest powszechnie uznawana za najbardziej cenioną prawniczkę z zakresu life sciences w Polsce. Klienci doceniają jej bogate doświadczenie, a jeden z nich zaznacza: to właśnie z nią należy rozmawiać o nadchodzących trendach, prawie refundacyjnym, a także o branży jako takiej. Doradza w zakresie prawa refundacyjnego, dystrybucji produktów medycznych oraz w kwestiach regulacyjnych”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik (niekwestionowany lider w branży) jest wiodącym specjalistą w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków”.

   Who’s Who Legal 2015 – 2019 (Life Science) – rekomendowana Paulina Kieszkowska-Knapik.

   Prawnik Pro Bono 2018 – konkurs dziennika Rzeczpospolita i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

   Paulina Kieszkowska-Knapik – I Wyróżnienie

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita

   Paulina Kieszkowska-Knapik – wyróżniona po raz 12. jako lider w kategorii prawo farmaceutyczne.
   Paulina Kieszkowska-Knapik – rekomendowana w kategorii prawo medyczne.

   Puls Medycyny 2018 – Lista Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia  

   Paulina Kieszkowska-Knapik – 25 miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w 2018 roku.

   Chambers Europe 2018 – Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik jest niezwykle doceniana przez komentatorów, którzy podkreślają jej bardzo silną pozycję na rynku oraz wypowiadają się uznaniem o jej staranności i uczciwości. Paulina doradza w kwestiach z zakresu prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika Rzeczpospolita

   Paulina Kieszkowska-Knapik – wyróżniona po raz 11. jako lider w kategorii prawo farmaceutyczne.

   Puls Medycyny 2017 – Lista Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia  

   Paulina Kieszkowska-Knapik – 61 miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w 2017 roku.

   Chambers Europe 2017 – Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik pozostaje niekwestionowaną liderką polskiego rynku Life Sciences. Przez jednego z Klientów nazwana najwybitniejszym ekspertem prawa farmaceutycznego w Polsce, przez innego chwalona za to, że pracuje z oddaniem i  pasją, wykazując się dużą inicjatywą. Bardzo ceniona za porady dotyczące nowelizacji prawa w sektorze farmaceutycznym, w szczególności w zakresie refundacji produktów leczniczych”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika Rzeczpospolita

   Konkurs Prawnik Roku 2016 dziennika Rzeczpospolita – Paulina Kieszkowska-Knapik – prawnik spraw precedensowych.

   Puls Medycyny 2016 – Lista Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia

   Paulina Kieszkowska-Knapik – 45 miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w 2016 roku.

     

    

   CHAMBERS EUROPE 2016 – LIFE SCIENCES – STAR INDIVIDUAL (NAJWYŻSZE MOŻLIWE WYRÓŻNIENIE)

   „Wyróżniająca się postać będąca liderem na rynku, Paulina Kieszkowska-Knapik, jest podziwiana przez swoich klientów: ona jest gwiazdą, królową prawa farmaceutycznego w Polsce. Od wielu lat reprezentuje przedsiębiorców i organizacje branżowe, doradzając w kwestiach z zakresu prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia, ustawy refundacyjnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Świadczy również doradztwo pro bono na rzecz organizacji pacjentów.”

   Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2015

   Paulina Kieszkowska-Knapik – wyróżniona po raz 9. jako lider w kategorii prawo farmaceutyczne.

    

   Chambers Europe 2015 – Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Darzona ogromnym szacunkiem zarówno przez prawników, jak i klientów, Paulina Kieszkowska-Knapik uważana jest za czołowego eksperta w dziedzinie prawa farmaceutycznego. Klienci ceniący sobie szybkość jej porad zauważają ogromną pasję, z jaką podchodzi do swojej pracy oraz wolę walki i załatwiania spraw do końca. Paulina Kieszkowska-Knapik znana jest ze znajomości zagadnień dotyczących refundacji leków i systemu ochrony zdrowia".

   Chambers Europe 2014 – Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik jest uznanym autorytetem w branży, zwłaszcza w dziedzinie prawa farmaceutycznego i opieki zdrowotnej. Zdaniem jednego z klientów posiada dogłębną wiedzę i jest jednym z najbardziej doświadczonych prawników na rynku".

    

   Chambers Europe 2013 – Life Sciences – STAR INDIVIDUAL (najwyższe możliwe wyróżnienie)

   „Paulina Kieszkowska-Knapik posiada szeroką wiedzę i entuzjazm. Jej atutem jest fachowość – nie ma nikogo, kto by rozumiał te sprawy tak jak ona. Zdobyła ogromne doświadczenie w dziedzinie współpracy z wszystkimi ważniejszymi polskimi spółkami i instytucjami w sektorze Life Sciences".

   Dziennik Gazeta Prawna – Ranking 50 Najbardziej Wpływowych Prawników 2013 roku

   37. Paulina Kieszkowska-Knapik partner (…), współzałożycielka fundacji Lege Pharmaciae, awans z pozycji 39.

   „Jeden z najbardziej konsekwentnych i wojowniczych krytyków ustawy refundacyjnej. Autorka i współautorka licznych analiz prawnych z dziedziny farmacji. Dzięki jej zaangażowaniu powstały w ubiegłym roku dwa duże raporty poświęcone skutkom ustawy refundacyjnej, firmowane przez PricewaterhouseCoopers i firmy analitycznej IMS Health. Jej opinie prawne wywierają duży wpływ na zmiany wadliwych przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Jako pierwsza alarmowała o szkodliwości dla pacjentów zapisów ustawy refundacyjnej, która zakazywała firmom farmaceutycznym przekazywania do szpitali darowizn z leków. W ubiegłym roku resort zdrowia znowelizował przepisy i darowizny wróciły do szpitali. Dużym jej sukcesem było także zakończenie po ośmiu latach sądowej batalii o uznanie, że innowacyjny producent ma interes prawny w ocenie legalności kopii swojego leku. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Kieszkowska-Knapik walczy o wprowadzenie w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Chętnie udziela się społecznie. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Rak’n’Roll i Federacji Pacjentów Polskich”.

   Chambers Europe 2012 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Paulina Kieszkowska-Knapik została wyróżniona za kompleksowe i przyjazne klientowi podejście. Podziwiam jej błyskotliwość i rozumienie potrzeb biznesu dodaje jeden z rozmówców. Jako współzarządzająca praktyką skupia się na kwestiach regulacyjnych, prawie konkurencji i zagadnieniach cenowo-refundacyjnych".

   PLC Which Lawyer 2012

   Paulina Kieszkowska-Knapik  rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe oraz w dziedzinie Własności Intelektualnej.

   Chambers Europe 2011 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Paulina Kieszkowska-Knapik jest powszechnie uważana za jednego z najlepszych doradców tej dziedzinie i chwalona za szeroką wiedzę, doskonałe kompetencje i przenikliwość umysłu".

   PLC Which Lawyer 2011

   Paulina Kieszkowska-Knapik  rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe.

    

   Chambers Europe 2010 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Rozmówcy podzielają opinię, że Paulina Kieszkowska-Knapik jest jednym z wyróżniających się prawników: posiada wyjątkową znajomość zagadnień regulacyjnych, cieszy się powszechnym szacunkiem i potrafi klarownie uzasadniać swoje propozycje".

   PLC Which Lawyer 2010

   Paulina Kieszkowska-Knapik  rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Własność Intelektualna.

   Chambers Europe 2009 – Life Sciences –​ BAND 2

   Paulina Kieszkowska-Knapik jest dobrze znana z kompleksowego podejścia do spraw, a klienci wysoko oceniają jej zdolność do dokonywania analizy prawnej wzbogaconej o propozycje rozwiązań biznesowych".

   Chambers Europe 2008 – Life Sciences 

   Paulina Kieszkowska-Knapik  BAND 1

   PLC Which Lawyer 2008

   Paulina Kieszkowska-Knapik  rekomendowana w dziedzinach Life Sciences Własność Intelektualna.

   Chambers Europe 2007 – Life Sciences 

   Paulina Kieszkowska-Knapik ​ BAND 1

  • Ewa Rutkowska

   Polski

   Who's Who Legal 2020  Ewa Rutkowska rekomendowana w dziedzinie Product Liability Defence.

   „Ewa Rutkowska jest absolutnie fantastyczna i cieszy się wielkim uznaniem jako najlepszy polski pełnomocnik pozwanych w sprawach odpowiedzialności za produkt i prawdziwy lider w branży prawniczej".

    

   Chambers Europe 2020 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów z branży farmaceutycznej w sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt. Doradza również w zakresie badań klinicznych. Klienci cenią jej energię, która, jak sugeruje jeden z nich, może dodać ci dodatkowej siły”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Healthcare and life sciences –​ LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „(...) Ewa Rutkowska specjalizuje się w doradzwie z zakresu odpowiedzialności za produkt.

   Ewa Rutkowska posiada wyjątkową wiedzę i zróżnicowane, wieloletnie doświadczenie we wszystkich aspektach sektora life sciences”.

   Who's Who Legal 2020  Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w 2 dziedzinach: Life Sciences – Product Liability oraz Life Sciences – Regulatory.

   „Ewa Rutkowska z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński to właściwy adres w Polsce. Jeden z respondentów z branży prawniczej podaje: pracuję z nią od dawna – to wyróżnienie jest bardzo zasłużone”.

   Expert Guides 2020 Ewa Rutkowska rekomendowana w 2 dziedzinach: Odpowiedzialność za produkt (Product Liability)​ oraz Women in Business Law.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2019 dziennika Rzeczpospolita

   Ewa Rutkowska – rekomendowana po raz 11. w kategorii prawo farmaceutyczne i medyczne.

   Chambers Europe 2019 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Respondenci określają Ewę Rutkowską jako bardzo pragmatycznego, kompetentnego specjalistę wysokiej klasy. Jest niezwykle ceniona za znajomość przepisów z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym reprezentowanie klientów w głośnych sprawach z tej dziedziny. Często wspiera również firmy farmaceutyczne w sprawach związanych z badaniami klinicznymi”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Healthcare and life sciences – LEADING INDIVIDUAL (Wiodący ekspert)

   „Ewa Rutkowska jest wiodącym specjalistą w dziedzinie life sciences i prawa antymonopolowego. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. środków farmaceutycznych, ochrony zdrowia, produktów spożywczych oraz kosmetyków”.

   Who's Who Legal 2019  Ewa Rutkowska wyróżniona jako Global Leader w dziedzinie Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt (Product Liability Defence).

   Who’s Who Legal 2015 – 2019 (Life Science) – rekomendowana Ewa Rutkowska.

   Expert Guides 2015 – 2019 (Product Liability) rekomendowana Ewa Rutkowska.

   Expert Guides 2014 – 2019 – Women in Business Law (Product Liability)  rekomendowana Ewa Rutkowska.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita
   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 10. w kategorii prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2018 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest bardzo ceniona przez respondentów, którzy podkreślają, że jest energiczna i entuzjastycznie nastawiona do pracy i dodają, że chętnie stawia czoła nowym problemom i wyzwaniom oraz cechuje się pro-klienckim podejściem. Ma wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom z branży farmaceutycznej, wyrobów medycznych i dóbr szybkozbywalnych. Ewa zajmuje się również kwestiami z zakresu ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt”.

   Who’s Who Legal 2015 – 2018 (Product Liability Defence) – rekomendowana Ewa Rutkowska.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika Rzeczpospolita

   Ewa Rutkowska – rekomendowana po raz 9. w kategorii prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2017 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Klienci cenią Ewę Rutkowską za zaangażowanie w to, co robi oraz za to, że zawsze znajdzie czas na dokładne wyjaśnienie skomplikowanych spraw. Ciesząca się opinią bardzo cenionego praktyka, regularnie doradza klientom z sektora farmaceutycznego, wyrobów medycznych i produktów szybkozbywalnych (FMCG). Jest wychwalana za sposób prowadzenia sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt. Ma także doskonałą opinię w zakresie obsługi spraw dotyczących wycofywania produktów z rynku oraz reprezentowania klientów przed trybunałami arbitrażowymi”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika Rzeczpospolita

   Ewa Rutkowska – rekomendowana po raz 8. w kategorii prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2016 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest uznanym ekspertem, specjalizującym się w prawie farmaceutycznym, ochronie zdrowia i odpowiedzialności za produkt, z dużym doświadczeniem w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych z branży farmaceutycznej, FMCG oraz wyrobów medycznych. O jej doświadczeniu w sporach z zakresu odpowiedzialności za produkt świadczy udział w głośnych procesach związanych z wycofaniem produktów z rynku na całym świecie. Ewa cieszy się tu doskonałą opinią u zadowolonych z jej pracy klientów. Jest ekspertem w tej dziedzinie, z doskonałą znajomością prawa. Potrafi doradzić mając na względzie kwestie biznesowe swoich klientów".

   Rzeczpospolita Ranking Kancelarii Prawniczych 2015 

   Ewa Rutkowska rekomendowana po raz 7. w kategorii prawo farmaceutyczne.

   Chambers Europe 2015 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska chwalona jest przez klientów za doskonałe zdolności interpersonalne. Jak skomentował jeden z opiniodawców potrafi prosto wyjaśniać sprawy osobom niezajmującym się prawem, co ma ogromne znaczenie. Inny chwali ją za ogromną energię i umiejętność udzielania właściwych, proaktywnych porad. Ewa Rutkowska posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów z branży farmaceutycznej w sprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności za produkt".

   Chambers Europe 2014 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Zdaniem rozmówców Ewa Rutkowska posiada praktyczną wiedzę w dziedzinie prawa krajowego i unijnego, jest bardzo otwarta na dyskusję i rozważa różne możliwe scenariusze. Ewa działa szczególnie aktywnie w dziedzinie prawa farmaceutycznego i sporów z zakresu odpowiedzialności za produkt".

   Chambers Europe 2013 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest podziwiana jako skuteczny prawnik obdarzony błyskotliwym umysłem i umiejętnością przyjaznego podejścia do klienta. Ewa posiada znajomość całego zakresu zagadnień Life Sciences, chociaż ostatnio koncentruje się zwłaszcza na sprawach dotyczących odpowiedzialności za produkt. Rozmówcy chwalą ją za udzielanie jasnych i zrozumiałych porad".

   Chambers Europe 2012 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Inni prawnicy określają współzarządzającą praktyką Ewę Rutkowską jako wysoko wykwalifikowanego prawnika. Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi, handlowymi, odpowiedzialności za produkt i refundacyjnymi".

   PLC Which Lawyer 2012

   Ewa Rutkowska  rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: kwestie handlowe.

   Chambers Europe 2011 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest wyróżniana jako genialny praktyk".

   PLC Which Lawyer 2011

   Ewa Rutkowska  rekomendowana w dziedzinach Life Sciences: kwestie regulacyjne i Life Sciences: kwestie handlowe.

    

   Chambers Europe 2010 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska jest powszechnie szanowana za jej konstruktywne podejście: reprezentuje bardzo dobrą postawę, charakteryzującą się umiejętnością starannego i dogłębnego wyjaśniania zagadnień, cierpliwością potrzebną do forsowania rozwiązań do końca, bez wzbudzania animozji".

   Chambers Europe 2009 – Life Sciences –​ BAND 1

   „Ewa Rutkowska posiada opinię prawnika doskonale radzących sobie w wysoce delikatnych sprawach. Rutkowska znana jest z rozpatrywania problemów z wielu różnych perspektyw i otrzymała najwyższe pochwały od klienta, w stanowczej ocenie którego nie można życzyć sobie lepszego prawnika".

   Chambers Europe 2008 – Life Sciences –​ BAND 2

   „Ewa Rutkowska zarządza zespołem Life Sciences i prowadzi sprawy z zakresu zagadnień regulacyjnych, reklamy oraz odpowiedzialności za produkt. Inni prawnicy mówią o niej, że jest prawnikiem z dużym doświadczeniem oraz przyjaznym i nie tworzącym barier podejściem".

  • Marcin Kolasiński

   Polski

   Who’s Who Legal 2020 – Marcin Kolasiński wyróżniony jako Future Leader w kategorii Competition Future Leaders – Partners 2020.

   Chambers Europe 2020 – Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński jest pierwszą osobą, do której zgłaszają się firmy farmaceutyczne poszukujące fachowej wiedzy z zakresu prawa antymonopolowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nadużywania pozycji dominującej, postępowań w zakresie kontroli koncentracji oraz umów dystrybucyjnych oraz identyfikacji obszarów ryzyka (compliance). Łączy umiejętności analityczne z doskonałymi umiejętnościami prezentacji. Ułatwia nam życie, mówi jeden z klientów, a inny dodaje: potrafi doradzić w trudnych kwestiach”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „Marcin Kolasiński, ekspert ds. ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych, jest znany ze swojego doświadczenia w prowadzeniu postępowań w sprawie kontroli koncentracji przed polskimi i unijnymi organami".

   W opini jednego z klientów: Marcin Kolasiński posiada wyjątkową wiedzę na temat wielu apektów prawa konkurencji w kontekście otoczenia międzynarodowego”.

   Expert Guides 2020  Competition and Anitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński.

   Chambers Europe 2019 – Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński jest niezmiennie osobą, do której w pierwszej kolejności zgłaszają firmy farmaceutyczne poszukujące fachowej wiedzy z zakresu prawa antymonopolowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu nadużywania pozycji dominującej, postępowań w zakresie kontroli połączeń oraz bieżącego przestrzegania przepisów. Jak skomentował jeden z klientów, porady Marcina są konkretne, zwięzłe i bardzo precyzyjne”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Competition / Antitrust – rekomendowany Marcin Kolasiński

   „Wspólnik Marcin Kolasiński kieruje zespołem, w skład którego wchodzą doświadczeni eksperci dysponujący dogłębną znajomością rynku i otoczenia prawnego”.

   Who’s Who Legal 2019 – Marcin Kolasiński wyróżniony jako Global Leader w kategorii Franczyza oraz jako Future Leader w kategorii Competition Future Leaders – Partners 2019.

    

   Chambers Europe 2018 – Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński jest doceniany przez klientów za wnikliwe podejście do kwestii biznesowych oraz umiejętność szybkiego i skutecznego informowania o ryzyku. Jeden z rozmówców zwrócił uwagę na dużą wiedzę i podejście do klientów Marcina. Marcin posiada duże doświadczenie w kwestiach z zakresu postępowań wyjaśniających w dziedzinie ochrony konkurencji, kwestiach antymonopolowych i nadużywania pozycji dominującej”.

   Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 dziennika Rzeczpospolita

   Marcin Kolasiński rekomendowany w kategorii prawo konkurencji.

   Who’s Who Legal 2015 – 2018 (Competition) – rekomendowany Marcin Kolasiński.

   Expert Guides 2015 – 2018  Competition / Antitrust rekomendowany Marcin Kolasiński.

   Chambers Europe 2017 – Competition / Antitrust – BAND 2

   „Szef praktyki, Marcin Kolasiński, ma ugruntowaną pozycję eksperta w dziedzinie polskiego prawa konkurencji, z imponującym doświadczeniem w obsłudze spraw dotyczących kontroli koncentracji, prowadzeniu postępowań antymonopolowych oraz zapewnianiu zgodności z przepisami prawa. Jest chwalony za wybitne zdolności strategiczne i taktyczne, a jeden z klientów dodaje: podoba mi się sposób, w jaki stara się rozwiązać problemy, czy to mojej firmy czy moje osobiste wątpliwości. Wiem, że mogę na nim zawsze polegać”.

   Chambers Europe 2016 Competition / Antitrust BAND 2

   „Szef działu, Marcin Kolasiński, od wielu lat cieszy się uznaniem jako doskonały specjalista w sprawach z zakresu prawa konkurencji. Podoba mi się jego zrozumienie potrzeb klienta, szybkość w działaniu i jasność porad. Waży ryzyka i obiektywnie przedstawia argumenty za i przeciw - mówi jednej z klientów. Ma duże doświadczenie praktyczne w szczególności w branży farmaceutycznej”.

   Chambers Europe 2015 – Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński jest bardzo uznanym prawnikiem doradzającym klientom z sektora farmaceutycznego w bieżących sprawach z zakresu prawa konkurencji dotyczących dystrybucji, compliance i marketingu. Klienci polecający jego usługi chwalą go za przenikliwość i doświadczenie oraz dogłębną znajomość otoczenia regulacyjnego w Polsce".

   Chambers Europe 2014 – Competition / Antitrust – BAND 2

   „Marcin Kolasiński niedawno opuścił Baker & McKenzie, by wraz z Pauliną Kieszkowską-Knapik i Ewą Rutkowską założyć specjalistyczną firmę pod nazwą Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna Spółka Jawna. Jest coraz wyżej oceniany w rankingach dzięki doskonałym opiniom klientów. Będący pod wrażeniem respondenci mówią, że jest proaktywny, jest bardzo lubiany przez kolegów z biznesu i naprawdę potrafi wytłumaczyć sprawy w sposób zrozumiały dla odbiorców. Posiada niemal dziesięcioletnie doświadczenie w doradzaniu klientom w tej dziedzinie".

   Chambers Europe 2013 – Competition / Antitrust – BAND 3

   „Marcin Kolasinski cieszy się uznaniem za dogłębną znajomość sektora farmaceutycznego. Klienci wskazują, że jego porady są warte każdych pieniędzy i cenią wysoko sposób, w jaki rozumie on biznes i zaspokaja jego potrzeby".

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2013

   Bardzo profesjonalny (...) kierujący praktyką Marcin Kolasiński twórczo kwestionuje status quo, aby znaleźć nowe strategie". 

   Chambers Europe 2012 – Competition / Antitrust – BAND 3

   „Rozmówcy charakteryzują Marcina Kolasinskiego jako twórczego, nastawionego na szukanie rozwiązań i posiadającego wyjątkową wiedzę prawnika".

   PLC Which Lawyer 2012

   Marcin Kolasiński  rekomendowany w dziedzinach Competition / Antitrust oraz Life Sciences: ochrona konkurencji / prawo antymonopolowe.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2012

   „(…) Marcin Kolasinski posiada charyzmatyczną osobowość”.

   Chambers Europe 2011 – Competition / Antitrust – BAND 3

   „Marcin Kolasinski jest fantastycznym prawnikiem świetnie rozumiejącym sektor farmaceutyczny i wymagania organów ochrony konkurencji, stwierdzają rozmówcy".

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2011

   „Klienci chwalą Marcina Kolasinskiego za błyskotliwy umysł, analityczną osobowość i biznesowe podejście”.

   PLC Which Lawyer 2011

   Marcin Kolasiński  rekomendowany w dziedzinie Competition / Antitrust.

   Chambers Europe 2010 – Competition / Antitrust – BAND 3

   Marcin Kolasinski postrzegany jest przez rozmówców jako dynamiczny lider praktyki. Wyjątkowo wysoko cenione są jego zdolności w sprawach dotyczących sektora farmaceutycznego".

   PLC Which Lawyer 2010

   Marcin Kolasiński  rekomendowany w dziedzinie Competition / Antitrust.

   Chambers Europe 2009 – Competition / Antitrust – BAND 3

   Marcina Kolasińskiego wyróżniono jako niezwykle obiecujący talent".

  • Agnieszka Zielińska-Krywoniuk

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowana Agnieszka Zielińska-Krywoniuk

   „Agnieszka Zielińska-Krywoniuk koncentruje się na badaniach klinicznych, bezpieczeństwie dystrybucji oraz reklamie produktów”.

   Chambers Europe 2009 – Life Sciences –​ RISING STAR

   „(...) wschodząca gwiazda Agnieszka Zielińska-Krywoniuk posiada opinię prawnika doskonale radzącego sobie w wysoce delikatnych sprawach".

  • Natalia Łojko

   Polski

   Chambers Europe 2020 – Life Sciences –​ BAND 3

   „Natalia Łojko specjalizuje się w doradztwie na rzecz czołowych firm farmaceutycznych, począwszy od negocjacji refundacyjnych po badania kliniczne i identyfikację obszarów ryzka (compliance). Klienci cenią ją za rzetelność, a jeden z nich zauważa: jest niezawodna. Czuję, że jestem w dobrych rękach”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020

   Healthcare and life sciences – NEXT GENERATION PARTNER 

   „Natalia Łojko, która została partnerem w 2019 roku, regularnie doradza klientom w zakresie dystrybucji, reklamy, identyfikacji obszarów ryzyka w badaniach klinicznych, refundacji i kontraktowaniu usług zdrowotnych”.

   Expert Guides 2020 – Life Sciences – rekomendowana Natalia Łojko.

   Chambers Europe 2019 – Life Sciences –​ BAND 3

   Natalia Łojko doradza firmom farmaceutycznym w kwestiach refundacji, badań klinicznych i w kwestiach regulacyjnych. Przyjmuje również zlecenia od producentów produktów leczniczych. Klienci zwracają uwagę na jej nastawienie na znalezienie konkretnych rozwiązań”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   Healthcare and life sciences –​ rekomendowana Natalia Łojko

   „Natalia Łojko to uznany ekspert w dziedzinie prawa farmaceutycznego”.

   Chambers Europe 2018 – Life Sciences –​ BAND 3

   „Natalia Łojko doradza firmom farmaceutycznym w kwestiach związanych z ustawą refundacyjną, ochroną danych osobowych i kwestiami regulacyjnymi. Reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi i cywilnymi”.

    

   Expert Guides 2015 – 2018 (Life sciences – Rising Star) rekomendowana Natalia Łojko.

   Chambers Europe 2017 – Life Sciences –​ BAND 3

   „Natalia Łojko ma bogate doświadczenie w obsłudze spółek farmaceutycznych w  sprawach dotyczących produktów leczniczych, w tym w kwestiach refundacyjnych oraz praw własności intelektualnej. Respondenci wychwalają ją jako dobrego prawnika. Ma duże doświadczenie i jest bardzo pomocna, ocenia jeden z ankietowanych. Zajmuje się również kwestiami ochrony danych i dystrybucji w  obszarze Life Sciences”.

    

   Chambers Europe 2016 – Life Sciences –​ BAND 3

   Wyróżniona jako prawdziwy ekspert w dziedzinie prawa refundacyjnego, Natalia Łojko, zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa własności intelektualnej oraz dystrybucji produktów leczniczych”.

   Chambers Europe 2015 – Life Sciences –​ BAND 3

   „Natalia Łojko jest wysoko cenionym prawnikiem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, koncentrującym się na sprawach refundacyjnych. W uznaniu jej doświadczenia w tej dziedzinie, rośnie pozycja, którą zajmuje w rankingach prawników".

   Chambers Europe 2014 –​ Life Sciences –​ ASSOCIATE TO WATCH

   „Natalia Łojko wzbudza uznanie u komentatorów rynkowych, którzy oceniają, że jest bardzo doświadczona i posiada świetną reputację na tym polu".

   Chambers Europe 2013 –​ Life Sciences –​ ASSOCIATE TO WATCH

   „Warto zwrócić uwagę na Natalię Łojko, która jest wschodzącą gwiazdą zespołu i pojawiła się w rankingu po roku, w którym uznano jej rosnącą rolę jako doradcy wielu podmiotów sektora farmaceutycznego w zakresie nowej ustawy refundacyjnej".

  • Marek Świerczyński

   Polski

   Chambers Europe 2020 – Life Sciences –​ BAND 4

   „Marek Świerczyński doradza stowarzyszeniom branżowym w kwestiach refundacyjnych, a także w zakresie zmienijących się regulacji prawnych, takich jak cyfryzacja opieki zdrowotnej. Klienci chwalą go za jego szersze podejście do zagadnień, a jeden z nich wzmiankuje: udzielił nam porad w sprawach nie tylko w oparciu o polskie prawo, ale poszerzył ją o zagadnienia w oparciu o prawo europejskie. Inny klient dodaje: Jest bardzo pragmatycznym i praktycznym prawnikiem”.

   Chambers Europe 2019 – Life Sciences –​ BAND 4

   „Marek Świerczyński doradza firmom z branży ochrony zdrowia w kwestiach związanych z prawem refundacyjnym i własnością intelektualną. Źródła podkreślają jego wybitny dorobek naukowy w tej dziedzinie”.

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   TMT –​ rekomendowany Marek Świerczyński

   „Zespół prawa nowych technologii, którego liderem jest Marek Świerczyński, zajmuje się przygotowywaniem i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych, umów SLA oraz umów outsourcingowych”. 

   Chambers Europe 2018 – Life Sciences –​ BAND 3

   „Marek Świerczyński jest również doceniany za swoją działalność naukową. Realizuje zlecenia z różnych obszarów, w tym z zakresu refundacji i praw własności przemysłowej”.

   Chambers Europe 2017 – Life Sciences –​ BAND 3

   „Marek Świerczyński jest uznanym autorem prac na temat zmian w prawie farmaceutycznym. Często angażowany przez spółki prowadzące działalność w  zakresie ochrony zdrowia w sprawach refundacyjnych i własności intelektualnej. W swojej praktyce często doradza również podmiotom z branży Life Sciences  w  sprawach e-handlu i cyberprawa”.

   Chambers Europe 2017 – Life Sciences –​ BAND 3

   Marek Świerczyński  doradza podmiotom farmaceutycznym w zakresie szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, refundacji, reklamy, dystrybucji i własności intelektualnej".

  • Michał Chodorek

   Polski

   The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019

   TMT – rekomendowany Michał Chodorek

   „Adwokat Michał Chodorek jest kolejnym kluczowym prawnikiem kancelarii, dysponującym specjalistyczną wiedzą na temat zagadnień na styku prawa farmaceutycznego, własności intelektualnej i danych osobowych”.

KIESZKOWSKA RUTKOWSKA KOLASIŃSKI
KANCELARIA PRAWNA SP. J.
ul. Emilii Plater 25/8
00-688 Warszawa
T. +48 22 620 63 25
F. +48 22 101 73 38
biuro@krklegal.pl
daneosobowe@krklegal.pl
CV@krklegal.pl
KRS - 0000499898
NIP - 7010414793
REGON - 147128364
KONTO BANKOWE
mBank: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Konto PL: 95 1140 2004 0000 3602 7506 5236
Konto EUR: 35 1140 2004 0000 3412 0324 6998
Swift: BREXPLPWMBK